Dental Implants

Piezotome Replacement Tips


ASI-0358575
6 Tip Bone Surgery Kit For Piezotome

ASI-0358576
BS1 Tip

ASI-0358577
BS2 Tip

ASI-0358578
BS2 Tip

ASI-0358579
BS4 Tip

ASI-0358580
BS5 Tip

ASI-0358581
BS6 Tip

ASI-0358582
5 Tip Sinus Lift Kit For Piezotome

ASI-0358583
SL1 Tip

ASI-0358584
SL2 Tip

ASI-0358585
SL3 Tip

ASI-0358586
SL4 Tip

ASI-0358587
SL5 Tip

ASI-0358588
Newtron Tip Kit

ASI-0358589
6 Tip Atraumatic Extraction Kit For Piezotome

ASI-0358590
Ninja Piezotome tip

ASI-0358591
Newtron Tip Kit

ASI-0358592
LC1 Tip

ASI-0358593
Piezotome LC1-90 Tip

ASI-0358594
LC2 Piezotome Tip

ASI-0358595
LC2L Piezotome Tip

ASI-0358596
LC2R Piezotome Tip

ASI-0358597
5 Tip Osteotomy Kit For Piezotome

ASI-0358598
TKW1 1.35mm Osteotomy Tip

ASI-0358599
TKW2 2.10mm Osteotomy Tip

ASI-0358600
TKW3 2.35mm Osteotomy Tip

ASI-0358601
TKW4 2.80mm Osteotomy Tip

ASI-0358602
TKW5 irrigated Osteotomy Tip

ASI-0358603
4 Tip Crown Lengthening Kit For Piezotome

ASI-0358604
CE2 Tip For Piezotome

ASI-0358605
CE3 Piezotome Tip

ASI-0358606
CE1 Tip For Piezotome

ASI-0358607
6 Tip Crest Splitting Kit For Piezotome 2

ASI-0358608
Piezotome CS1 Crest Splitting Tip

ASI-0358609
Piezotome CS2 Crest Splitting Tip

ASI-0358610
Piezotome CS3 Crest Splitting Tip

ASI-0358611
Piezotome CS4 Crest Splitting Tip

ASI-0358612
Piezotome CS5 Crest Splitting Tip

ASI-0358613
Piezotome CS6 Crest Splitting Tip